INFOGRAFIA DE LA FORMIGUERA GRAN

Infografia sobre la formiguera gran (Phengaris arion) una papallona amenaçada per la pèrdua del seu hàbitat i el canvi climàtic.

D’una forma molt visual la infografia dona informació detallada sobre el seu complex i fascinant cicle vital, i altres elements que permeten entendre el seu estat de conservació i les mesures que cal aplicar per a la seva recuperació.

  • Descarregable en format jpg i pdf. Es pot sol·licitar la versió amb marges d’impressió preparada per enviar a impremta en mida A2 a través del correu info@paisatgesvius.org.
  • Disponible en català.

La infografia ha estat elaborada per Paisatges Vius amb l’assessorament tècnic del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Amb il·lustracions de Martí Franch i disseny de Daniel Amén.

Espècies relacionades