Una de les actuacions previstes en el projecte Microreserves de Papallones és realitzar prospeccions per actualitzar la distribució d’algunes de les papallones més amenaçades de Catalunya amb l’objectiu d’obtenir informació de base per planificar una estratègia per a la seva conservació.

El mes d’abril de 2021 va tenir lloc la primera campanya de prospeccions centrada en localitzar l’aurora dels guarets (Zegris eupheme), una de les espècies més amenaçades de Catalunya, de la qual no hi havia cites des del 2007. La prospecció es va organitzar conjuntament amb el Grup de Lepídòpters del Museu de Ciències Naturals de Granollers, assessors tècnics i col·laboradors del projecte Microreserves de Papallones.

Prèviament va ser necessari fer una sessió per aprendre a identificar les seves plantes nutrícies, que són diferents crucíferes grogues relativament complicades de diferenciar. Aquesta sessió va anar a càrrec del botànic Joan Font, que va acompanyar als particiants en una sortida sobre el terreny i va preparar unes pràctiques claus d’identificació.

La prospecció pròpiament dita va tenir lloc el cap de setmana del 17 i 18 d’abril i hi van participar més de 30 col·laboradors que, en grups de 3-4 persones, van recòrrer les zones aptes per l’espècie als espais naturals de ponent: des dels secans de la Noguera als secans d’Utxesa i des dels Plans de Sió al Pla de la Unilla.

En total es varen realitzar més de 300 censos individuals de 20 minuts seguint un protocol estandarditzat per obtenir dades no només de l’aurora dels guarets, sinó de la població de papallones en general de la Plana de Lleida.

El resultat de la prospecció va ser exitòs ja que un dels 7 grups va localitzar 2 exemplars, però la conclusió va ser que l’aurora dels guarets es troba en un estat crític a Catalunya.

No obstant, la informació obtinguda és molt important ja que permetrà caracteritzar la població, protegir l’espai on es va trobar i gestionar correctament alguns espais de l’entorn per replicar l’hàbitat a nivell de paisatge.

  • Papallones relacionades

ESPÈCIE EN PERILL
Aurora dels guarets
Zegris eupheme
  • Microreserves relacionades