window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JLQMVNBTKJ');

Recursos

Microreserva Bagà 1

Dades generals

Municipi: Bagà

Comarca: Berguedà

Superfície: 2 ha

Altitud: 1.990 m

  • Papallones amenaçades

ESPÈCIE VULNERABLE
Moreneta ibèrica
Aricia morronensis
  • Descripció

La microreserva està situada a l’entorn d’una antiga mina de Barita, que actualment està abandonada. L’existència d’algunes obertures i la presència d’antigues infraestructures d’extracció del mineral fa que sigui una freqüentació de visites important en algunes èpoques. El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha instal·lat plafons interpretatius de l’antiga activitat minera.

Hàbitats

L’hàbitat a la microreserva està dominat bàsicament per roquissars calcaris amb taques més o menys grans de prats subalpins de tipus calcícola.  La presència de la moreneta ibèrica en aquest punt concret s’explica per l’existència d’una població molt densa  de  caragola de roca (Erodium glandulossum) la planta nutrícia de les seves erugues. S’hi han comptat més de 10.000 peus!

Protecció

La microreserva es troba dins del PArc Natural del Cadí-Moixeró, una espai natural de protecció especial que garanteix la seva conservació. La titularitat dels terrenys és de l’ajuntament de Bagà ja que forma part del seu comunal.

Usos i activitats

A la microreserva hi ha bàsicament dues usos: el ramader i el turístic.

  • Ús turístic. La microreserva està situada a l’entorn de la mina de la Bòfia, un indret amb una freqüentació humana regular.
  • Ús ramader. La microreserva està dins del comunal de Bagà i els ramaders hi tenen dret a pasturar-hi. Aquesta pastura es fa amb vaques i cavalls, des de finals de primavera a finals de tardor.

Caragola de roca. Aspecte de la microreserva amb una caragola de roca en primer terme.

Moreneta ibèrica. Un exemplar de moreneta ibèrica sobre una caragola de roca en llavor a finals d’estiu.

  • Justificació

Espècie endèmica

La moreneta ibèrica és un endemisme ibèric ja que pràcticament la totalitat de la seva distribució es troba a Espanya excepte per una població Andorrana i alguns punts del sud de França. Per tant la responsabilitat en la seva conservació a Catalunya és molt gran, i més si es té en compte que està catalogada com a vulnerable precisament per la reduïda quantitat de poblacions conegudes (estimada en menys de 10 indrets) i la baixa connectivitat entre elles.

Població important

Les poblacions de moreneta ibèrica a Catalunya són escasses i es troben molt separades entre elles, fet que les fa vulnerables a extincions locals. La gran quantitat de planta nutrícia a la la microreserva Bagà 1 garanteix, en principi, la supervivència de la població.

Impactes i amenaces

Tot i estar dins d’un Parc Natural, es considera que les activitats que tenen lloc actualment a la microreserva (ramaderia i turisme) poden tenir cert impacte sobre la moreneta ibèrica de manera indirecta, reduint el número de plantes nutrícies disponibles per a la reproducció de la papallona. Els impactes més destacats són el trepig causat per les visites i el bestiar així com la mateixa pastura, però poden arribar a ser compatibles si s’apliquen les mesures i actuacions de gestió adients.

  • Conservació

Acords de custòdia

La creació de la microreserva es va formalitzar el 2023 en forma d’acord de custòdia entre la propietat (l’ajuntament de Bagà) i l’entitat Paisatges Vius amb la participació del Parc Natural del Cadí Moixeró.

Accions de conservació

Amb l’objectiu de garantir la conservació de la planta nutrícia de la moreneta ibèrica a la microreserva l’acord de custòdia inclou la necessitat de canalitzar les visites per les zones menys sensibles i la regulació temporal de l’activitat ramadera per evitar la pastura a la primavera i estiu.

  • Seguiment

Seguiment de les papallones

A la microreserva es fa un seguiment de les papallones a través d’un itinerari del CBMS, el programa de seguiment de les papallones diürnes de Catalunya. Les dades del seguiment es poden consultar en aquest enllaç.

Seguiment de la moreneta ibèrica

El seguiment de la moreneta ibèrica es fa a través d’entre 3 i 5 visites a la microreserva al llarg de l’època de vol de la papallona (del 15 de juliol al 15 de setembre). En aquestes visites es compten els adults detectats al llarg d’un itinerari predefinit.

Altres microreserves

Ir a Arriba