window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JLQMVNBTKJ');

Microreserves

Microreserva Isona 1

Dades generals

Municipi: Isona

Comarca: Pallars Jussà

Superfície: 12 ha

Altitud: 1.140 m

  • Papallones amenaçades

ESPÈCIE EN PERILL
Muntanyesa de primavera
Erebia epystigne
  • Descripció

Hàbitats

La zona on es situa la població és un extens mosaic de prats secs, boixedes i alzinars. La muntanyesa de primavera ocupa, de manera irregular, una superfície d’unes 25 hectàrees, majoritàriament les zones obertes on es desenvolupa una comunitat herbàcia dominada per gramínies del gènere Festuca, la planta nutrícia de les seves erugues i on la papallona posa els ous.

Protecció

La zona no es troba dins de cap espai natural protegit que garanteixi la seva conservació i la titularitat dels terrenys és majoritàriament privada..

Usos i activitats

No hi ha activitats ni usos destacables a la zona ja que el sòl és molt prim per al conreu i no hi ha cap ramat que ho pasturi. No obstant, es fa una gestió de la vegetació sota una línia elèctrica que travessa la zona per reduir el risc d’incendi.

Mosaic. La microreserva és un mosaic de prats secs, boixedes i alzinars.

Festuca. La muntanyesa de primavera pon els ous sobre la festuca, la planta nutrícia de les erugues.

  • Justificació

Poblacions escasses

La muntanyesa de primavera és una papallona en perill d’extinció a Catalunya precisament per la reduïda quantitat de poblacions conegudes, estimada en menys de 10 indrets. Es considera prioritari garantir la conservació d’aquests espais com a primer pas per a la conservació de l’espècie.

Impactes i amenaces

Actualment no s’ha detectat cap impacte negatiu sobre la població de muntanyesa de primavera a Isona, No obstant, al ser un espai de titularitat privada situat i per la sevsa situació estratègica hi ha l’amenaça de la implementació de noves activitats com ara la instal·lació d’aerogeneradors, camps de plaques solars o plantacions tofoneres. Qualsevol d’aquestes activitats tindria un impacte directe i altament perjudicial per la muntanyesa de muntanya.

  • Conservació

Acords de custòdia

Actualment s’està treballant per localitzar i contactar els propietaris de les finques on la muntanyesa de primavera presenta una major densitat d’exemplars per tal de proposar-los l’establiment d’una microreserva.

Accions de conservació

Les mesures a aplicar a la microreserva per afavorir la muntanyesa de primavera haurien de garantir l’equilibri del mosaic paisatgístic actual tot evitant la ocupació dels herbassars per part de la vegetació arbustiva.

  • Seguiment

A la microreserva es fa un seguiment de la muntanyesa de primavera

Seguiment de la muntanyesa de primavera

El seguiment de la muntanyesa de primavera es fa a través de 3-5 visites a la microreserva al llarg de l’època de vol de la papallona (1 al 30 dabril). En aquestes visites es compten els adults detectats al llarg d’un itinerari predefinit.

Altres microreserves

Ir a Arriba