window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JLQMVNBTKJ');

Recursos

Microreserva Vall de Cabó 1

Dades generals

Municipi: Vall de Cabó

Comarca: Alt Urgell

Superfície: 32 ha

Altitud: 1.100 m

Vall de Cabó
  • Papallones de la microreserva

ESPÈCIE EN PERILL
Muntanyesa de primavera
Erebia epystigne
ESPÈCIE VULNERABLE
Bruna de muntanya
Hyponephele lycaon
ESPÈCIE VULNERABLE
Formiguera gran
Phengaris arion
ESPÈCIE VULNERABLE
Blaveta del crespinell
Scolitantides orion
ESPÈCIE VULNERABLE
Blanqueta de la pedrosa
Pieris ergane
ESPÈCIE VULNERABLE
Blaveta del serpoll
Pseudophilotes baton
  • Descripció


Es tracta d’una microreserva molt gran ja que ocupa una superfície total de 32 hectàrees, dividides en dues parcel·les de 9 i 23 hectàrees respectivament. Està situada entre els 1.050 i els 1.200 metres d’altitud i disposa de zones orientades pràcticament a totes les direccions, excepte l’oest.

Hàbitats

Està dominada per un mosaic agroforestal amb prats seminaturals de tipus mesoxeròfil (Que ocupen més del 50% de la superfície) i petites taques de rouredes seques de roure martinenc.

Propietat

La finca on es troba la microreserva és de titularitat privada i els seus propietaris són una parella que la gestionen precisament per a la conservació de les papallones.

Imatge general de la microreserva

Forma aberrant de formiguera gran (Phengaris arion), una de les 6 espècies de papallones amenaçades de la microreserva. (Foto: Purnendu)

  • Justificació

6 espècies amenaçades

El gran interès de la microreserva és la presència de fins a 6 espècies de papallones amenaçades: dues en perill d’extinció (la muntanyesa de primavera i la bruna de muntanya) i tres vulnerables (formiguera gran, blanqueta de la pedrosa, blaveta del serpoll i blaveta del crespinell).

Bona població de formiguera gran

La formiguera gran presenta unes elevades densitats en la major part de la microreserva, esdevenint una de les millors poblacions conegudes al Prepirineu. El 2022 s’hi va observar un exemplar aberrant, un fet molt excepcional.

Riquesa de papallones

A més de les espècies amenaçades, a la microreserva s’hi han observat més de 120 espècies diferents de papallones diürnes, de manera que es tracta d’una de les zones de Catalunya amb més riquesa. A més de les espècies amenaçades hi destaquen la blaveta fistonada o la bruixa petita.

  • Conservació

Acord de custòdia

El 2022 es va establir un acord verbal entre la propietat, l’entitat Paisatges Vius i el Grup de Lepidòpters del Museu de Ciències Naturals de Granollers amb l’objectiu de conservar aquesta riquesa de papallones i potenciar les espècies amenaçades a través de creació de la microreserva. En aquest sentit la microreserva és gestionada per la propietat amb assessorament tècnic puntual de les dues entitats.

Gestió a la microreserva

Gestió dels espais oberts

Els prats de la microreserva no es seguen, sinó que s’aprofiten a dent. La gestió dels espais oberts es duu a terme a través d’un règim de pastura extensiva gràcies a un ramat d’entre 40 i 50 vaques d’una finca veïna.

Zones arbustives

A la microreserva també es potencia la presència de zones de bardissa i el creixement d’algunes espècies arbustives tant enmig dels prats com als seus marges (argelagues, aranyoners i ginebrons). L’objectiu és afavorir les papallones.

  • Seguiment

Els propietaris de la finca tenen un gran coneixement en la identificació de papallones així com també dels seus requeriments ecològics i les seves plantes nutrícies. De manera gairebé diària, i des de fa uns anys, realitzen passejades per la finca i el seu entorn anotant totes les espècies observades.

Tot i que aquestes dades permeten tenir una idea de les papallones de la microreserva en general i de les espècies amenaçades en particular, s’està treballant per dissenyar un itinerari que permeti fer un seguiment quantitatiu de les papallones i alhora avaluar la tendència de les espècies amenaçades.

Altres microreserves

Ir a Arriba