Microreserves de papallones és una iniciativa per a la conservació de les papallones amenaçades de Catalunya

El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya inclou 46 de les 203 espècies de papallones diürnes presents al territori català.

La iniciativa Microreserves de papallones està dirigida a la conservació de 25 d’aquestes espècies, concretament les amenaçades per factors que poden ser abordats de manera realista i efectiva a través de la protecció d’espais i la gestió activa del territori.

ESPÈCIE EN PERILL

A Catalunya hi ha 15 papallones en perill , és a dir que tenen una alta probabilitat d’extinció en un futur proper si no es duen a terme accions per evitar-ho. Per llei, aquestes espècies han de disposar d’un pla de recuperació.

ESPÈCIE VULNERABLE

A Catalunya hi ha 31 papallones en estat vulnerable, és a dir que poden passar a estar en perill d’extinció si no s’implementen una sèrie de polítiques i mesures adequades per fer-hi front. Per llei, aquestes espècies han disposar d’un pla de conservació.

Papallones de l’alta muntanya

Marroneta de l’aranyoner aranesa

Satyrium pruni

Formiguera gran

Phengaris arion

Formiguera petita

Phengaris alcon

Blaveta del serpoll

Pseudophilotes baton

Mnemòsine

Parnassius mnemosyne

Papallones de l’alta muntanya

Formiguera gran

Phengaris arion

Blaveta del serpoll

Pseudophilotes baton

Formiguera petita

Phengaris alcon

Mnemòsine

Parnassius mnemosyne

Marroneta de l’aranyoner aranesa

Satyrium pruni

Papallones de les molleres pirinenques

Donzella de la bistorta

Boloria eunomia

Moreneta grisa

Aricia nicias

Muntanyesa de mollera

Erebia oeme

Moreneta torrentera

Eumedonia eumedon

Coure de mollera

Lycaena hippothoe

Papallones de molleres pirinenques

Donzella de la bistorta

Boloria eunomia

Muntanyesa de mollera

Erebia oeme

Moreneta grisa

Aricia nicias

Moreneta torrentera

Eumedonia eumedon

Coure de mollera

Lycaena hippothoe

Papallones de la muntanya mitjana

Muntanyesa de primavera

Erebia epistygne

Bruna de secà

Hyponephele lupina

Bruna de muntanya

Hyponephele lycaon

Blaveta nívia

Polyommatus nivescens

Moreneta ibèrica

Aricia morronensis

Perlada de la filipèndula

Brenthis hecate

Blanqueta de la pedrosa

Pieris ergane

Sàtir gran

Satyrus ferula

Papallones de la muntanya mitjana

Perlada de la filipèndula

Brenthis hecate

Blaveta nívia

Polyommatus nivescens

Bruna de secà

Hyponephele lupina

Blanqueta de la pedrosa

Pieris ergane

Moreneta ibèrica

Aricia morronensis

Muntanyesa de primavera

Erebia epistygne

Sàtir gran

Satyrus ferula

Bruna de muntanya

Hyponephele lycaon

Papallones de la muntanya mediterrània

Escac ferruginós

Melanargia occitanica

Blaveta del crespinell

Scolitantides orion

Blaveta de l’espantallops

Iolana debilitata

Papallones de la muntanya mediterrània

Escac ferruginós

Melanargia occitanica

Blaveta del crespinell

Scolitantides orion

Blaveta de l’espantallops

Iolana debilitata

Papallones dels secans

Marbrada de ponent

Euchloe tagis

Aurora dels guarets

Zegris eupheme

Escac de ponent

Melanargia ines

Grogueta del desert

Euchloe bazae

Papallones dels secans

Marbrada de ponent

Euchloe tagis

Aurora dels guarets

Zegris eupheme

Escac de ponent

Melanargia ines

Grogueta del desert

Euchloe bazae