Microreserves de papallones és una iniciativa per a la conservació de les papallones amenaçades de Catalunya

El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya inclou 46 de les 203 espècies de papallones diürnes presents al territori català.

La iniciativa Microreserves de papallones està dirigida a la conservació de 25 d’aquestes espècies, concretament les amenaçades per factors que poden ser abordats de manera realista i efectiva a través de la protecció d’espais i la gestió activa del territori.

ESPÈCIE EN PERILL

A Catalunya hi ha 15 papallones en perill , és a dir que tenen una alta probabilitat d’extinció en un futur proper si no es duen a terme accions per evitar-ho. Per llei, aquestes espècies han de disposar d’un pla de recuperació.

ESPÈCIE VULNERABLE

A Catalunya hi ha 31 papallones en estat vulnerable, és a dir que poden passar a estar en perill d’extinció si no s’implementen una sèrie de polítiques i mesures adequades per fer-hi front. Per llei, aquestes espècies han disposar d’un pla de conservació.

Papallones de l’alta muntanya

Marroneta de l’aranyoner aranesa

Satyrium pruni

+ INFO

Formiguera gran

Phengaris arion

+ INFO

Formiguera petita

Phengaris alcon

+ INFO

Blaveta del serpoll

Pseudophilotes baton

+ INFO

Mnemòsine

Parnassius mnemosyne

+ INFO

Papallones de l’alta muntanya

Formiguera gran

Phengaris arion

+ INFO

Blaveta del serpoll

Pseudophilotes baton

+ INFO

Formiguera petita

Phengaris alcon

+ INFO

Mnemòsine

Parnassius mnemosyne

+ INFO

Marroneta de l’aranyoner aranesa

Satyrium pruni

+ INFO

Papallones de les molleres pirinenques

Donzella de la bistorta

Boloria eunomia

+ INFO

Moreneta grisa

Aricia nicias

+ INFO

Muntanyesa de mollera

Erebia oeme

+ INFO

Moreneta torrentera

Eumedonia eumedon

+ INFO

Coure de mollera

Lycaena hippothoe

+ INFO

Papallones de molleres pirinenques

Donzella de la bistorta

Boloria eunomia

+ INFO

Muntanyesa de mollera

Erebia oeme

+ INFO

Moreneta grisa

Aricia nicias

+ INFO

Moreneta torrentera

Eumedonia eumedon

+ INFO

Coure de mollera

Lycaena hippothoe

+ INFO

Papallones de la muntanya mitjana

Muntanyesa de primavera

Erebia epistygne

+ INFO

Bruna de secà

Hyponephele lupina

+ INFO

Bruna de muntanya

Hyponephele lycaon

+ INFO

Blaveta nívia

Polyommatus nivescens

+ INFO

Moreneta ibèrica

Aricia morronensis

+ INFO

Perlada de la filipèndula

Brenthis hecate

+ INFO

Blanqueta de la pedrosa

Pieris ergane

+ INFO

Sàtir gran

Satyrus ferula

+ INFO

Papallones de la muntanya mitjana

Perlada de la filipèndula

Brenthis hecate

+ INFO

Blaveta nívia

Polyommatus nivescens

+ INFO

Bruna de secà

Hyponephele lupina

+ INFO

Blanqueta de la pedrosa

Pieris ergane

+ INFO

Moreneta ibèrica

Aricia morronensis

+ INFO

Muntanyesa de primavera

Erebia epistygne

+ INFO

Sàtir gran

Satyrus ferula

+ INFO

Bruna de muntanya

Hyponephele lycaon

+ INFO

Papallones de la muntanya mediterrània

Escac ferruginós

Melanargia occitanica

+ INFO

Blaveta del crespinell

Scolitantides orion

+ INFO

Blaveta de l’espantallops

Iolana debilitata

+ INFO

Papallones de la muntanya mediterrània

Escac ferruginós

Melanargia occitanica

+ INFO

Blaveta del crespinell

Scolitantides orion

+ INFO

Blaveta de l’espantallops

Iolana debilitata

+ INFO

Papallones dels secans

Marbrada de ponent

Euchloe tagis

+ INFO

Aurora dels guarets

Zegris eupheme

+ INFO

Escac de ponent

Melanargia ines

+ INFO

Grogueta del desert

Euchloe bazae

+ INFO

Papallones dels secans

Marbrada de ponent

Euchloe tagis

+ INFO

Aurora dels guarets

Zegris eupheme

+ INFO

Escac de ponent

Melanargia ines

+ INFO

Grogueta del desert

Euchloe bazae

+ INFO